MarketInsert.Net Üyelik Sözleşmesi

Aşağıdaki "siteden yararlanma koşulları" siteden yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır.

MarketInsert.Net sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

1. Sözleşmenin onaylanması

MarketInsert.Net üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve MarketInsert.Net üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Marketinsert.Net Web sayfasına üye olmanız bu sözleşmyi kabul etmeniz anlamına gelir.

2. Hizmetlerin tanımı

MarketInsert.Net sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler sunar.

3. MarketInsert.Net üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi

MarketInsert.Net üyesi kendisinin belirleyeceği bir "MarketInsert ID " ve "şifre"ye sahip olur. "MarketInsert ID " üyeye özeldir ve aynı  "MarketInsert ID " iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. MarketInsert.Net, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının MarketInsert.Net üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için MarketInsert ID'sinive şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

4. Üye'nin yükümlülükleri

Üye MarketInsert.Net servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

MarketInsert.Net servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, MarketInsert.Net ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve MarketInsert.Net’ün bu dosyalardan ve cep telefonuna gönderilen kısa mesajlardan (SMS) dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

MarketInsert.Net ortamında site geneline zarar verecek veya MarketInsert.Net’i başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

MarketInsert.Net tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bu sebeple MarketInsert.Net’ün sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan MarketInsert.Net’ün sorumlu olmayacağını,

MarketInsert.Net’te sunulan hizmetlere MarketInsert.Net tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda MarketInsert.Net'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin MarketInsert.Net’un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb.durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü MarketInsert.Net’ün sorumlu olmayacağını,

Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek veya engelliyecek şekilde davranmamayı,

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

MarketInsert.Net servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı MarketInsert.Net'ten tazminat talep etmemeyi,

MarketInsert.Net'ten izin almadan MarketInsert.Net servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

MarketInsert.Net’ün, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde MarketInsert.Net’ün gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

MarketInsert.Net'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

5. MarketInsert.Net'a verilen yetkiler

MarketInsert.Net herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı MarketInsert.Net'un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. MarketInsert.Net, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

MarketInsert.Net, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

MarketInsert.Net, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda

Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda

Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda

MarketInsert.Net üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

MarketInsert.Net üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı MarketInsert.Net sorumlu tutulmayacaktır.

MarketInsert.Net kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

MarketInsert.Net üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde MarketInsert.Net tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, MarketInsert.Net'den telif ve benzeri hiç bir ücret talep etmeyecektir.

MarketInsert.Net üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

MarketInsert.Net, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden MarketInsert.Net’ün sorumlu olmadığını kabul eder.

MarketInsert.Net, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://www.MarketInsert.Net/uyeliksozlesmesi.htm  adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.

MarketInsert.Net üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. MarketInsert.Net ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. MarketInsert.Net kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MarketInsert.Net’ün defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten MarketInsert.Net kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır.

8. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez(Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

10. Fesih

MarketInsert.Net dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.